Hjärterum

Det farligaste för en kvinna är att bli kär

De flesta män som mördades 2018 var kriminella män som mördades av andra kriminella män. Det finns att läsa i BRÅs statistik.

De flesta kvinnor som mördades 2018 mördades också av män. Hela 67% av dessa mördade kvinnor hade eller hade haft en relation med mannen som dödade henne.

För män är det farligt att vara kriminell. För kvinnor är det farligt att vara kär.

Det var inte en fattig eller rik, en svensk eller en arab, en missbrukare eller en helnykterist, en kristen eller en muslim, en gymnasieavhoppare eller en högutbildad… Det var en man. Det är den stora gemensamma nämnaren. En man som ville ha makt över en kvinna. Och dom männen finns överallt. Läs gärna Amnestys Mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

Kvinnor i alla åldrar, ur alla samhällsgrupper utsätts för våld av män de har eller har haft en nära relation med. På samma sätt återfinns förövarna i alla sociala grupper och yrkeskårer. De i media omskrivna ”lägenhetsbråken” äger också rum i villor. Att alkohol kan förekomma i samband med kvinnomisshandel betyder inte att alkoholen är orsaken till misshandeln. Myter kring mäns våld mot kvinnor tjänar ofta till att befria förövaren från ansvar för sina våldshandlingar och bidrar till att våldet mot kvinnor omdefinieras, bortförklaras, bagatelliseras och osynliggörs. På samma sätt bidrar den stereotypa bilden av den fysiskt misshandlade och sönderslagna kvinnan till att mycket av det psykiska och sexuella våld som kvinnor utsätts för hamnar helt i skymundan. Om förövaren är av utländsk härkomst förklaras ofta våldet mot kvinnor som en del av ”deras kultur”. Svenska män som utsätter kvinnor för våld beskrivs som avvikande, missanpassade, alkoholiserade eller psykiskt sjuka. Med myternas hjälp blir mäns våld mot kvinnor till ett problem inom specifika och urskiljbara grupper, snarare än ett omfattande samhälls-, folkhälso- och människorättsproblem. Förekomsten och omfattningen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer tenderar att underskattas av såväl allmänheten som beslutsfattare och myndighetspersoner på olika nivåer i samhället.

Amnesty – Mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Medan jag läst på om ämnet hittar jag fakta som är fullkomligt bisarr i all sin nödvändighet. Som att FN 1993 skrev ”Deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor.” Det finns en egen deklaration kring hur medlemsländerna ska arbeta för att avskaffa våld mot kvinnor. Begreppet ”avskaffa” skaver i mig. Som att avskaffa kolkraft. Vi ersätter kvinnokroppen med en docka i naturlig storlek. Finns att få med blåtira om man så önskar.

En annan sak som skaver i mig är män som inte är en del av denna brutala statistik men som inte klarar av att ta den till sig. Män som måste påpeka att ”inte alla män”. Eller ”Det finns väl kvinnor som mördar sin man också.”

Nej, inte alla män. Men 67% av de mördade kvinnorna mördades av en man som sa sig älska henne. Motsvarande siffra samma år fast omvänt är 5%. Det är åt helvete.

Mäns våld mot kvinnor är toppen på ett väldigt stort isberg. En ytterlighet efter många passerade gränser. Ett samhällsproblem som inte borde finnas. Det farligaste för en kvinna är att bli kär. Att bjuda in en man i sitt liv. I sitt hem. Det är åt helvete.

error

Följ Rosa pioner via mail, Facebook och Instagram